Vergoeding & Verwijzingen 2024

Vergoeding & Verwijzingen 2024

Voor onze diensten heeft u geen verwijzing nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat na het fysiotherapeutisch onderzoek u verzocht wordt bij uw huisarts een verwijzing te vragen (voor chronische indicaties van de Lijst Borst en bij kinderen). De therapeut kan u tijdens de intake hier meer over vertellen.

Instituut D&C heeft contracten met de onderstaande zorgverzekeraars:

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2024

  • Wij hebben met iedereen een contract behalve EUCARE
https://www.fysiotherapieinhoorn.nl/wp-content/uploads/2018/12/image001.jpg

Zittingen fysiotherapie van de bovenstaande zorgverzekeraars worden rechtstreeks gedeclareerd. Wilt u weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt? Kijk dan in uw (aanvullende) verzekeringsvoorwaarden, op www.defysiotherapeut.com of op de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.

U kunt ook kijken op Zorgkiezer.

Echografie is onderdeel van het fysiotherapeutisch behandelproces en dus kosteloos als u verzekerd bent voor fysiotherapie.

Kosten ongecontracteerde zorg

Indien u niet verzekerd bent voor fysiotherapie, of een zorgverzekeraar heeft waarmee wij geen contract hebben, hanteren wij de onderstaande tarieven in 2019:

Vektis Omschrijving min.
1000 Zitting fysiotherapie 43,89 25
1001 Zitting fysiotherapie aan huis 56,17 25
1200 Zitting manuele therapie 58,62 20
1400 Consult fysiotherapeutisch onderzoek 65,00 30
1401 Consult fysiotherapeutisch onderzoek aan huis van patiënt 79,11 30
1850 Screening 16,84 15
1851 Screening inclusief toeslag aan huis patiënt 19,38 15
1864 Screening, Intake en onderzoek 59,59 45
1861 Intake en onderzoek na screening incl. toeslag aan huis patiënt 64,10 30
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 59,59 45
1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag aan huis patiënt 73,00 30
1900 Eenvoudige korte rapportage 20,02 15
1901 Uitgebreide tijdrovende rapportage 98,85 30
1920 Telefonische zitting 13,71 20
1960 Niet nagekomen afspraak fysiotherapie 38,00  
Eenmalig (echografisch) onderzoek zonder behandeltraject of verwijzing 57,9045

Vergoeding voor fysio- en manuele therapie zit ingewikkeld in elkaar. Het merendeel van de behandeling wordt vergoed uit de aanvullende verzekering. Een deel van de vergoeding vindt plaats uit de (verplichte) basisverzekering.

  • Voor verzekerde van 18 jaar en ouder met een chronische aandoening van de lijst Borst worden de behandelingen vanaf de 21ste keer vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 niet. Daarvoor zult u zich in geval van een chronische aandoening dus aanvullend moeten verzekeren. Sommige zorgverzekeringen vergoeden in geval van een chronische aandoening ook de eerste 20 behandelingen. Bekijk hiervoor uw polisvoorwaarden of bel hiervoor uw zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeringen die levenslang worden vergoed, kan het zijn dat alleen de eerste 10 behandelingen niet vergoed worden. Ook als u overstapt naar een andere zorgverzekering, hoeven de eerste 20 behandelingen in geval van een chronische aandoening niet opnieuw betaald te worden. Let op: paramedische zorg uit de basisverzekering gaat ten koste van uw eigen risico.
  • Bij incontinentieklachten (niet bij ons aanwezig) worden de eerste 9 behandelingen vergoed als u bij een geregistreerde bekkentherapeut onder behandeling bent of gaat. Daarna worden de behandelingen vergoed uit uw aanvullende zorgverzekering.
  • Bij kinderen tot 18 jaar worden 18 behandelingen vergoed per aandoening per jaar uit de basisverzekering. Als er meer behandelingen nodig zijn, worden deze vergoed uit de aanvullende verzekering van de ouder bij wie het kind is meeverzekerd, mits zij die hebben afgesloten.
  • Bij artrose van een knie of heup worden met ingang van 1 januari 2018 vanuit de basisverzekering 12 behandelingen vergoed. Daarna zult u een aanvullende verzekering moeten hebben afgesloten als u meer behandelingen nodig heeft.
  • Bij Claudicatio intermittens Fontaine 2 (nietbijonsaanwezigworden met ingang van 2017 de eerste 37 behandelingen vergoed bij een Gesuperficieerde Looptherapeut (GLT) van het ClaudicatioNet. Daarna dient u hiervoor aanvullend verzekerd te zijn als u meer behandelingen nodig heeft.

Vergoeding vanuit de basisverzekering voor patiënten van 18 jaar en ouder gaat ten laste van het eigen risico (385,- in 2024),  vergoeding uit de aanvullende verzekering niet. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering staan vermeld in uw polisvoorwaarden.